Storno podmienky apartmánu MONTY*** Podhájska

    Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli prenajať si náš apartmán MONTY*** a dovoľujeme si vás požiadať o dodržiavanie nasledovných storno podmienok:

  • Zaplatením zálohovej platby za rezerváciu prenájmu apartmánu akceptuje klient storno podmienky.
  • V prípade zrušenia záväznej rezervácie má prenajímateľ právo na úhradu storno poplatku z prijatej zálohy v závislosti od doby pred nástupom na pobyt nasledovne:

       a) zrušenie záväznej rezervácie do 21 dní pred začiatkom prenájmu, bez účtovania storno poplatku

      b) zrušenie záväznej rezervácie klientom menej ako 20 dní pred začiatkom prenájmu: výška storno poplatku 50 % z prijatej zálohy

       c) v prípade ak sa klient  nedostaví na pobyt :  výška storno poplatku 100 % z prijatej zálohy

          

       Zostatok uhradenej zálohy bude po odpočítaní storno poplatku vrátený prenajímateľom na účet klienta, resp. podľa dohody.

  • V prípade ukončenia prenájmu pred dohodnutým termínom má prenajímateľ právo na úhradu dohodnutej sumy za prenájom v plnej výške.

 

Všeobecné podmienky poskytovania prenájmu

Platobné podmienky