Výlety do okolia - objavujte miesta, zažite príbehy

Studnička v Pozbe

    Pri potulkách po širšom okolí Požitavia určite nevynechajte Studničku pri obci Pozba. Tento tajomný názov v sebe skrýva jedno z najpríjemnejších oddychových miest v danom mikroregióne, ktoré zároveň už dlhé roky slúži ako pútnické miesto. Studnička sa nachádza v nádhernom prostredí tvoreného trojuholníkom obcí Pozba, Bardoňovo a Dedinka.

    Táto lokalita v okolí Pozbianského lesa bola už oddávna obľúbeným miestom, kde sa v minulosti pre odpočinok radi zastavovali veriaci, ktorí chodievali na cirkevnú púť do paulínskeho kláštora na Máriačaláde (v súčasnosti nazývaného tiež Mariánska Čeľaď). Takto bol pútnikmi objavený prameň, ktorý ako sa zakrátko ukázalo mal zázračné uzdravujúce účinky, najmä čo sa týka očných chorôb a slepoty, pričom ako sa povrávalo, vrátil zrak nejednému slepcovi. Táto správa sa veľmi rýchlo rozšírila medzi veriacimi a aj vďaka tomu, že kláštor v Máriačaláde bol poškodený úderom blesku, začali sa v Studničke organizovať cirkevné púte.  

    V roku 1841 bola v blízkosti prameňa postavená prvá kaplnka, ktorá vydržala až do roku 1885, kedy sa rozpadla. Prvá svätá omša sa v Studničke uskutočnila v roku 1869 na žiadosť veriacej z Tekovských Lužian, ktorá sa vďaka uzdravujúcemu prameňu vyliečila z ťažkej očnej choroby. Vďaka horlivosti vtedajšieho bešianskeho farára Jozefa Hariša bola kaplnka v roku 1914 znovu postavená a zasvätená Sedembolestnej panne Márii. V roku 1926 pričinením toho istého farára bola postavená druhá kaplnka, ktorá bola zasvätená Panne Márii.

    V posledných rokoch bolo toto pútnické miesto výrazne obnovené, pričom v teplejších mesiacoch sa tu pravidelne konajú sväté omše ako aj Mariánske púte. Studničku pri Pozbe dávam do pozornosti nielen kvôli jej pútnickému a cirkevnému charakteru, ale najmä kvôli jej oddychovému rázu - je to úžasné miesto napr. na zastávku pri dlhšej cyklotúre, kde sa môžete osviežiť vodou z prameňa, ktorá už vyliečila mnoho ľudí ...

Prístup: Studnička sa nachádza neďaleko Pozby smerom na Bardoňovo. 

Vzdialenosť: cca 7 km

GPS: N 48°06.393  E 018°24.222

Trasa: Radava, Podhájska, Pozba (asi 1km za obcou odbočte vpravo smer obec Dedinka, po niekoľkých metroch je nenápadná  odbočka vpravo z cesty — tu je Studnička.

 

Zrúcanina kláštora Máriačalád/Mariánska Čeľaď

    Nad Podhájskou, v hustom lese stojí opustený kláštor. Vlastne sú to už len ruiny kláštora. To miesto volajú ľudia kláštor Mariánskej Čeľade a je vzdialené od obce necelých 5 kilometrov.

    Údajne mal kláštor špeciálne katakomby, dômyselne vybudované. Do tých chodieb by sa bez problémov zmestil furmanský voz zo záprahom. Tajná chodba vraj bola prepojená z kláštorom v Hronskom Beňadiku. Nuž, ak by to bola pravda, tá chodba by musela byť minimálne 30 km dlhá. Tajné chodby však kláštor mal, a to nie hocijaké. Boli zrejme poriadne veľké a nachádzali sa po celom okolí. Potvrdzujú to dodnes veľké krátery, ktoré sa vytvorili vplyvom dažďov. Zem nad chodbou sa jednoducho zosypala do útrob únikovej chodby.

    Trasa: Pri výjazde z termálneho kúpaliska musíte odbočiť vpravo, súbežne s železničnou traťou prejdete asi 1km a na krizovatke odbočite vpravo (smer obec Čechy). Cesta vás zavedie hore na kopec do hustého lesa. Asi po 2 kilometroch po jazde z kopca na pravej strane je veľmi nenápadná, zarastená odbočka, k zrúcanine kláštora. Odporúčame pri jazde autom ísť veľmi pomaly, pretože odbočku pri vyššej rýchlosti neuvidíte. Nie je označená.

GPS: N 48° 04.654  E 018°22.199

 

Skalné obydlia Brhlovce

    Brhlovce sú malá obec na upätí Štiavnických vrchov, známa skalnými obydliami. 

    V obci sa nachádza expozícia TEKOVSKÉHO MÚZEA a OBECNÉ MÚZEUM. Expozícia TEKOVSKÉHO MÚZEA bola sprístupnená v roku 1992. Tvorí ju usadlosť č. 142 v uličke “ Šurda “ v centre pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry Skalné obydlia v Brhlovciach. Expozícia pozostáva z murovaného domu z konca 19. storočia s datovaním 1932 a priestorov vysekaných do skaly v dvoch podlažiach. Na prízemí priestorov vysekaných do skaly je letná kuchyňa, komora a ukážky kamenárskych výrobkov a náradia. Na podlaží priestorov vysekaných do skaly je vyhliadková terasa a malá komôrka. Interiér je zariadený podľa funkcie jednotlivých miestností dobovým nábytkom a inventárom a dokumentuje zvláštnu formu ľudové staviteľstva a bývania od konca 19. storočia po 50. roky 20. storočia.
    V roku 1994 Tekovské múzeum v Leviciach za expozíciu Skalné obydlia obdržala ocenenie Europa Nostra, ako prvá organizácia na pôde Slovenskej republiky.

Vzdialenosť: cca 40 km

GPS: N 48°12.917  E 018°44.343 
Trasa: Radava, Podhájska, Kálna nad Hronom, Levice, Žemberovce, Brhlovce

www.brhlovce.sk

 

Levický hrad - múzeum

     Ak máte radi históriu určite si nenechajte ujsť návštevu hradu Levice alebo Tekovského múzea v Leviciach.

    Levický hrad tvoria zakonzervované zrúcaniny gotického hradu. Hrad vznikol v druhej polovici 13. storočia s cieľom brániť južný prístup k stredoslovenským banským mestám. Za miesto jeho výstavby bola zvolená skalná vyvýšenina obklopená močaristým územím. Na jej najvyššom mieste postavili gotický hrad, ktorý sa stal súčasťou panstva Matúša Čáka Trenčianskeho, neskôr sa stal hradom kráľovským. Do histórie hradu zasiahli turecké vojenské akcie. Prvý raz sa Turci pod jeho hradbami objavili už v roku 1544; pri ďalšom obliehaní v roku 1663 hrad dobyli. O rok ich však z Levíc vytlačili v známej bitke pri Leviciach a znovu hrad dôkladne opevnili pod dozorom vtedajšieho slávneho vojenského veliteľa L. de Souches.

    Po požiari mesta v roku 1696 ťažko poškodený hrad začali demolovať. V roku 1699 hrad opustila vojenská posádka, čím hrad prišiel o obranných charakter. Vojská Františka II. Rákociho ho však ešte v rokoch 1702 – 1709 držali, no pred odchodom dokončili jeho likvidáciu. Časť budov (bašta a kaštieľ) ostali zachované a tie po roku 1710 opravili. Z hradu sa zachovalo murivo horného hradu s gotickým palácom, východná bašta (využívaná ako čajovňa), juhozápadný bastión (slúži ako amfiteáter). Súčasťou areálu je Dobóovský renesančný kaštieľ zo 16. storočia a kapitánsky dom so západnou baštou

Vzdialenosť: cca 30 km

GPS: N 48° 13.292  E 018°36.173

Trasa: Radava, Podhájska, Kálna nad Hronom, Levice

www.muzeumlevice.sk

 

Kaštieľ TopoľčiankyNárodný žrebčínZubria Obora

    Kaštieľ v Topoľčiankach s rozsiahlym prírodno-krajinárskym parkom patrí medzi najkrajšie ukážky staviteľského umenia na našom území. 

Súčasný vzhľad kaštieľa vznikol na mieste nížinného opevneného hradu z 15. storočia s mohutnou obytnou vežou, ktorej základy sú pod úrovňou dnešného nádvoria. Renesančnými prestavbami v 16. a 17. storočí vznikla priestranná renesančná stavba, štvorkrídlového nepravidelného pôdorysu s arkádovým nádvorím a s nárožnými baštami, ktoré spolu s opevnením vytvorili mohutnú protitureckú pevnosť.

    Národný žrebčín Topoľčianky, š.p. dnes patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny a možno ho právom zaradiť za kultúrne dedičstvo národa. Je špecializovaným zariadením pre chov koní na jednotlivých výrobných objektoch, ktoré svojou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historických vzácnych budov do okolitej prírody slúžia ku cti vtedajších projektantov a stavbárov.

    V meste Topoľčianky môžete vidieť okrem spomínaných pamiatok žrebčín, hipologické múzeum. Taktiež je tu možnosť vozenia sa na koči, nahliadnutie do národopisnej izby, vinárskych pivničiek.Často navštevovanou atrakciou je chov zubrov v obore Piesky, vzdialenej od centra Topoľčianok 6 km.
Vzdialenosť: cca 40 km

GPS: N 48° 25.211 E 018° 24.759 - Parkovanie pri kaštieli, N 48° 27.579 E 018° 20.632 - Zubria obora - parkovanie
Trasa: Radava, Vráble, Zlaté Moravce. Topoľčianky

www.nztopolcianky.sk  www.topolcianky.sk

 

Arborétum Mlyňany

    "Zelená živá mapa sveta" - asi takto by sa dal charakterizovať prekrásny park rozprestierajúci sa v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu vyše 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín. Charakteristickou črtou parku je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta. 

    Arborétum Mlyňany sa nachádza v obci Vieska nad Žitavou. Nachádza sa tu viac ako 2300 druhov vzácnych cudzokrajných drevín.         Charakteristickou črtou parkovo upravenej plochy je rozsiahle zastúpenie stálozelených drevín. Tieto majú svoj pôvod v rôznych, klimaticky odlišných častiach sveta.

    V súčasnosti sa arborétum rozprestiera na ploche 67 ha v 2 katastrálnych územiach - Vieska nad Žitavou a Tesárske Mlyňany. Dominantu chráneného areálu arboréta tvorí romantický kaštieľ z r.1894 s charakteristickou vežou z r.1905.

     Arborétum založil v roku 1892 Dr.Štefan Ambrózy-Migazzi. K mlynianskemu veľkostatku, získanému sobášom s Antóniou Migazziovou, prikúpil od tajnianskeho grófa Šimona Révaya dubovo - hrabový lesík vo Vieske. Práve tu začal realizovať svoj zámer. Podarilo sa mu sústrediť cudzokrajné dreviny a aklimatizovať ich na naše podmienky.

   Do 40 ha dubovo-hrabového lesíka boli postupne dosádzané dovezené dreviny získané od zahraničných škôlkarských firiem v Nemecku, Francúzsku a Anglicku. Hlavným cieľom bolo sústrediť čo najviac cudzokrajných drevín a dokázať ich životaschopnosť v našich podmienkach.

    V súčasnosti je arborétum sídlom jedného z pracovísk SAV. Pracovisko a sa pokladá za  priekopníka v rozvoji výskumu dendrofyziológie na Slovensku.

     Arborétum je otvorené pre verejnosť v týždni od 8.00 do 18.00 hod. Cez víkend a vo sviatok od 9.00 do 18.00 hod. Do objektu arboréta je zákaz vodiť psov.

Vzdialenosť: cca 22 km

GPS: N 48° 19.179 E 018° 22.122 
Trasa: Radava, Hul, Maňa, Vráble, Vieska nad Žitavou

www.arboretum.sav.sk/

 

Náučný chodník Žitavský luh

    Aj v rovinatej krajine, kde si poviete, že nemôže byť nič okrem veľkých lánov narazíte na niečo zaujímavé. Približne 2 km pred obcou Maňa sa nachádza zaujímavý náučný chodník Žitavský luh. Je to významné vtáčie územie a patrí medzi prírodné rezervácie.

    Ak si nájdete čas a absolvujete peknú prechádzku touto krajinou, odmenou vám bude pokoj v duši a krásna okolitá príroda.

    Prírodná rezervácia Žitavský luh je územie ležiace v nive rieky Žitavy, na úpätí Hronskej pahorkatiny.

   Z hladiska fyziognómie ide z väcšej casti o travobylinnú vegetacnú formáciu, z menšej casti o lesnú a vodnú formáciu. Ide o poloprírodné ekosystémy. Z hladiska biogeografického sa jedná o azonálne spolocenstvá, ktorých existencia je podmienená vysokou pôdnou vhlkostou.
Žitavský luh predstavuje v Požitaví najväcší celok aluviálnych lúcnych porastov a mociarnych spolocenstiev. Vegetácia rezervácie sa skladá z troch významne odlišných castí. Na juhu je to zvyšok pôvodného toku Žitavy s lesnými porastami, od neho na sever sú to trvalo podmácané mociarne spolocenstvá a na ne nadväzujú periodicky podmácané lúcne spolocenstvá s povodnovými ramenami.
    Najatraktívnejšia skupina živocíchov v rezervácii sú vtáky. Podla aktuálnych výskumov sa od roku 1987 v rezervácii zistilo 189 druhov vtákov. Z pohladu rodu kana (Circus sp.) je územie nesmierne dôležité ako nocovisko. Pocty nocujúcich kaní sa tu pohybujú rádovo v stovkách. Ako lovisko a odpocinkové miesto rezerváciu využívajú dalšie vzácne druhy, napr. haja tmavá, sokol cervenonohý, orol kriklavý, zo sov myšiarka mociarna a iné. Viaceré druhy dravcov a sov, ktoré sa vyskytli v Žitavskom luhu sú európsky, ale aj svetovo ohrozenými druhmi.
     Územie PR Žitavský luh má nielen národný, ale aj medzinárodný význam. Rezervácia a jej blízke okolie je navrhovaná do celoeurópskej sústavy chránených území Natura 2000.  Podla smernice o biotopoch je Žitavský luh navrhovaný ako Územie európskeho významu, na základe výskytu európsky významných druhov rýb, obojživelníkov a hmyzu.  Podla smernice o vtákoch je navrhovaný ako Chránené vtácie územie na základe výskytu vtákov: chriaštel bodkovaný (Porzana porzana), kacica chraplavá (Anas querquedula) a kana mociarna (Circus aeruginosus).

Vzdialenosť: cca 8 km

GPS: N 48°10.602' E 018°17.397'

Trasa: Trávnica, Veľká Maňa, pred obcou Žitavce 

 

Vodné kaskády Zúgov

   Prekrásna prírodná rezervácia Zúgov s vodnými kaskádami sa nachádza na severo-východnom okraji mesta Nové Zámky. Patrí medzi chránené prírodné oblasti.

    Rieka Nitra sa nad vodnými kaskádami rozdeľuje na dve časti, tým je spôsobené, že sa tu nachádzajú až dve vodné kaskády. Rieka sa opäť spája v jeden celok a tečie po východnom a južnom okraji mesta. Mesto opúšťa na juho-západnej strane za lesoparkom Berek. 

Je to miesto vhodné na prechádzky. Prístup k vodopádom Zúgov je možný autom, bicyklom alebo peši. Prístupová cesta pre motorové vozidlá sa nachádza na výpadovke v smere na Bánov. Je to posledná odbočka vpravo, asi 200 metrov za tabuľou mesta. Druhá možnosť je pre cyklistov a chodcov po hrádzi pri rieke Nitre.
    Očarujúce posedenie v letných mesiacoch pri šume vody a speve vtákov. Najoblúbenejším miestom je hlavne pre rybárov, ktorí sa tu schádzajú každý deň v letnom období. Priam ideálne miesto pre športové vyžitie, tiché prostredie a čistý vzduch.

Vzdialenosť: cca 25 km

GPS: N 48.00.722 a E 18.11.665

Trasa: Smer Šurany, Dolný Oháj, Dvory n/ Žitavou, Nové Zámky

 

Kaštieľ Beladice Pustý Chotár

    Kaštieľ dala vybudovať šľachtická rodina Jesenských okolo r. 1820. Neskorší majiteľ, barón H. Lindelóf ho koncom storočia prestaval a zväčšil v duchu neoklasicizmu. V tejto podobe sa kaštieľ zachoval dodnes, ale v zmenšenej pôdorysnej dispozícii. Pozornosť si zaslúžia aj maľované vitrážové okná hlavného vstupu a krásne kazetová stropy v salónikoch na poschodí. Kaštieľ je kultúrnou pamiatkou SR. Dominantou areálu je rozľahlý park, v ktorom je inštalovaná Prírodná galéria umeleckej keramiky otvorená v lete 2007. Je prístupná všetkým návštevníkom kaštieľa, turistom a širokej verejnosti. www.tartuf.sk

 

Kaštieľ Mojmírovce

    Obec Mojmírovce leží na východnom okraji Nitrianskej pahorkatiny. Dominantou obce je neskorobarokový kaštieľ, postavený v roku 1721, okolo ktorého bol vybudovaný nádherný park, ktorý sa dlhý čas považoval za najkrajší v Uhorsku. Po požiari v roku 1866 bol kaštieľ klasicisticky upravený. V areáli sa nachádza aj žrebčín, ktorý dal postaviť rod Hunadyovcov. Chovali sa tu plemená arabských, španielskych a talianskych koní. Okrem nich sa tu pripravovali aj dostihové, poľovné a záprahové kone. www.kastielmojmirovce.sk

 

Kaštieľ Oponice

   Kaštieľ Oponice predstavuje typický opevnený kaštieľ vybudovaný na prelome 16. a 17. storočia. Kaštieľ je známy hlavne historickou apponyiovskou knižnicou s empírovým interiérom. www.chateauappony.sk

 

Nitriansky hrad  

   Patrí medzi najstaršie kamenné hrady na Slovensku . Najneskôr  v 11. storočí tu stál Kostol sv. Emeráma, v ktorom uložili pozostatky nitrianskych svätcov – sv. Svorada a Benedikta. Hrad prežil mnoho ničivých vojen a obliehaní.. Dominantou hradu je Katedrála sv. Emeráma vytvorená spojením troch chrámových stavieb rozličného veku. Tvorí ju románsky Kostol sv. Emeráma zo začiatku 13. storočia, pôvodne gotický Horný kostol zo 14. storočia a barokový Dolný kostol zo 17. storočia. Súčasťou hradného komplexu je Biskupský palác pripojený k západnej časti katedrály. Viac info  www.nisys.sk

 

 

Ďalšie turistické chodníky v okolí :

Zubria  zvernica Lovce

   Nachádza sa asi 10 km od Topoľčianok, bola založená v roku 1958a v roku 1964 bol objekt vyhlásený za chránenú študijnú plochu. Zubria zvernica má rozlohu 140 ha a je dimenzovaná pre 12 zubrov. V roku 2008 bol okolo celej zubrej zvernice vystavaný lesnícky náučný chodník doplnený o informačné panely s informáciami o živote zubrov, ale aj o živote ostatných zvierat, ktoré je možné v lese zazrieť. www.lesy.sk

 

Chránený areál Jelenská gaštanica

   Jelenská gaštanica sa nachádza na severozápadnom svahu vrchu Dúň, približne 5 km od obce Jelenec. Vedie k nej zelený turistický chodník. Gaštanica  bola údajne založená v polovici 13. storočia. Ide teda o najstarší známy pokus o umelé založenie lesného porastu na území Slovenska. Porast o výmere 3,8 ha je od roku 1952 zákonom chránený.

 

Zobor – náučný chodník Zoborské vrchy

   Náučný chodník Zoborské vrchy má 27 zastávok, pričom celková dĺžka trás je 14,7 km. Východiskový bod základného okruhu, ktorý vedie na Zobor a späť, je pri Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor. K nemocnici je možné sa dostať autobusmi mestskej dopravy č. 1, 9 a 25. Okrem hlavnej trasy má náučný chodník aj dve vedľajšie trasy – smer Dražovce a smer Žibrica.

https://www.naucnechodniky.sk/index.php?id=2&c=ch&ch=211

 

Lyžiarsky vlek - obec Čechy

 

    Asi 9 km od Podhájskej sa v obci Čechy nachádza 200m dlhý lyžiarsky vlek, ktorý je v prevádzke pri vhodných snehových podmienkach s možnosťou večerného lyžovania.Na lyžiarskom svahu je vybudovaný i systém umelého zasnežovania. Oproti lyžiarskemu svahu sa nachádza vodná plocha rybníka, ktorá je v zimných mesiacoch zamrznutá a túto je možné využívať na korčuľovanie a hokej. Pri vhodných snehových podmienkach sa v okolí obce Čechy nachádzajú terény vhodné aj na bežecké lyžovanie. Kontakt : 035/6470125, 0908 597 573.

 

Súvisiace odkazy :

Podhájska a jej atrakcie

Ubytovanie Podhájska